CAŁODOBOWE POGOTOWIE WETERYNARYJNE w nagłych wypadkach 17 85 89 005