CrCL jest to więzadło które łączy tylną część powierzchni stawowej kości udowej z przednią częcią powierzchni stawowej kości piszczelowej - obie razem tworzą kolano. Zerwanie CrCL prowadzi do patologicznego przemieszczania się kości piszczelowej do przodu względem kości udowej.W wyniku tego przemieszczenia bardzo często dochodzi do łąkotki przyśrodkowej która sama nie jest w stanie skompensować wyżej wspomnianego nadwichnięcia.

TTA

TTA - Tibial Tuberosity Advancement

Metoda leczenia zerwania więzadła krzyżowego TTA (u nas w wersji Rapid - mniej inwazyjnej) zmierza do stworzenia w stawie kolanowym sytuacji znoszącej siły, którym przeciwstawia się więzadło krzyżowe przednie w stanie fizjologicznym, zatem więzadło krzyżowe przednie po prostu przestaje być potrzebne.

W tym wypadku celem zabiegu jest przemieszczenie guzowatości piszczelowej do przodu o konkretną wielkość ustaloną na podstawie pomiaru nachylenia płaszczyzny stawowej kości piszczelowej do jej długiej osi i ostateczne ustabilizowanie guzowatości tytanowym implantem jak na widocznym zdjęciu rentgenowskim.

TPLO

TPLO - Tibial Plateau Leveling Osteotomy

Metoda TTA jest relatywnie prosta lecz nie można jej zastosować u wszystkich pacjentów. Dla zwierząt o zbyt dużym nachyleniu płaszczyzny stawowej kości piszczelowej dedykowana jest metoda TPLO.
Ideą metody jest obrócenie części nasady kości piszczelowej wraz ze wspomnianą płaszczyzną powierzchni stawowej o odpowiedni kąt.

Zmieniona biomechanika stawu kolanowego redukuje do zera siłę działającą na więzadło krzyżowe przednie. Sytuację tą często obrazowo przedstawia się w postaci samochodu ustawionego na pochyłym parkingu (staw fizjologiczny), gdzie parking odzwierciedla powierzchnię stawową kości piszczelowej a samochód nasadę kości udowej.
Zabieg zmierza do wypoziomowania powierzchni naszego parkingu.

TTA

CWO - Closing Wedge Osteotomy

Jest metodą wskazaną do leczenia zerwań więzania krzyżowego przedniego w tych przypadkach gdzie nie możemy użyć TTA lub TPLO, więc u zwierząt bardzo małych i o dużym kącie nachylenia płaszczyzny stawowej kości piszczelowej do jej długiej osi.

Tak jak w TPLO uzyskujemy wypoziomowanie wspomnianej powierzchni, ale w tym wypadku wykonujemy poprzeczne cięcie kości piszczelowej poniżej kolana oraz usuwamy klin kostny z tego miejsca. Podstawa klina kostnego zlokalizowana jest na przednim brzegu kości.

Złożenie powstałych odłamów przy odpowiedniej wielkości usuniętego klina zmienia nachylenie płaszczyzny stawowej kości piszczelowej do porządanego poziomu.

Stabilizację odłamów kości piszczelowej uzyskujemy za pomocą tytanowej płyty kostnej oraz tytanowych wkrętów blokowanych - tzn. mających gwint dopasowany do otworów kości jak i płyty.

Sprzyja to stabilności osteosyntezy, eliminuję konieczność dociśnięcia płyty do powierzchni kości, zatem znacznie przyśpiesza zrost kości.

01

Buldog francuski trafił do nas z problemem okulistycznym. Odkąd Właściciele pamiętają miał zmianę na oku, która stopniowo zwiększała swoje rozmiary wraz z rozwojem psa. Borykał się z wtórnymi nawracającymi zapaleniami spojówek, łzawieniem i dyskomfortem w codziennym funkcjonowaniu. Po badaniu okulistycznym stwierdzono, że pies ma skórzaka spojówki. Leczeniem z wyboru był zabieg chirurgiczny, polegający na starannym usunięciu zmiany, po którym problemy wyciszyły się.

02

Skórzak to wrodzona zmiana dotycząca najczęściej spojówki lub powiek. Polega na nieprawidłowym umiejscowieniu się ( w obrębie oka) jeszcze w życiu płodowym fragmentów tkanek , które pod względem histologicznym odpowiadają budową zdrowej skórze. Skórzaki rosną bardzo powoli, bardzo często wyrastają z nich włosy, które drażniąc rogówkę i spojówkę wywołują stany zapalne. Czasami po zabiegu zmiany te odrastają zwłaszcza gdy nie wszystkie komórki udało się usunąć podczas chirurgicznego opracowania.